دستگاه کارتن منگنه

دستگاه کارتون منگنه یک از پرکابردتین دستگاه ها درصنایع  تولید مقوا و بسته بندی آن میباشد و در جهت دوخت سینی های کارتنی بزرگ مانند سینی زیر کولر و  لوازم خانه و غیره کاربرد دارد.مزایای دستگاه کارتن منگنه سهولت و سرعت در دوخت ، کاهش هزینه منگنه ، در دسترس بودن کلیه قطعات ، سهولت تعویض قطعات توسط کاربر میباشد.