آدرس:

جاجرود ،خرمدشت، خیابان ششم شرقی، پلاک 54

تلفن:

93 الی 76210091 - 021

همراه:

0912-5067075

دستگاه سینگل بر

برش مقوا به وسیله دستگاه سینگل بر ، یکی از مواردی است که با اضافه شدن دستگاه برش به چرخه دستگاه های صنعتی مورد توجه قرار گرفت و همین برش مقوا بود.